Förskolan:

Duvan

Välkomna till oss på Duvan

Hos oss möter ni en liten barngrupp där vikten av kompisskap och värdegrund belyses dagligen tillsammans med våra utbildade pedagoger. Att känna gemenskap och trygghet i gruppen är en viktig utgångspunkt för oss och för ditt barns utveckling och lärande. Vi värdesätter ett nära samarbete mellan hem och förskola för barnets bästa.

Pedagogiskt arbete

Vi arbetar på ett genomtänkt, roligt och pedagogiskt sätt med Läroplanen för förskolan som grund. Varje termin innehåller olika fokusområden med varierande tema och projekt utifrån barnens intresse, behov och nyfikenhet. Utifrån valt tema för terminen delas barnen in i mindre projektgrupper där de får uppleva, experimentera, leka och ges möjlighet till utveckling.

Barngruppen

På Duvan finns barn i åldrarna 1-6 år. Gruppen är åldersintegrerad där yngre och äldre barn lär av varandra, lär känna kompisar i olika åldrar samt en möjlighet att lära sig visa hänsyn, respekt och förståelse för varandra. Vi använder appen Prion som dokumentationsunderlag där ni följer ert barns upplevelser och erfarenheter under sin förskoletid.

Lek

Leken är grunden för ett livslångt lärande. Genom den får barnen bearbeta och utforska sina erfarenheter och intryck. Våra lek och lärmiljöer utvecklas ständigt för att stimulera leklust och fantasi tillsammans med våra medforskande pedagoger. Vi är glada för utevistelse i vår stora härlig trädgård samt närheten till närliggande lekplatser och grönområden.

Infants

Your baby will give you the most important information for the experience.

Toddler

During this time, his physical growth and motor development will slow.

Preschool

Your child is advancing from infancy toward and into the preschool years.

Flex-Care

Your child should feel confident in her ability to meet the complex challenges.

Investing in yor child's future.

We know tuition is an investment. We’ve thoughtfully set our rates to balance the impact on families with the professional trainings, program development, equipment and resources, and competitive teacher compensation and benefits required for our standard of care.

Health and Safety

At Skole, we make your child’s health and safety our top priority. Our standards are the highest in the industry, meeting or exceeding all local and state guidelines.

All of our early education and preschool centers include:

pic-30