Förskolan:

Duvkullan

Välkomna till oss på Duvkullan

Välkomna till oss på Duvkullan

På Duvkullans förskola möter ni utbildade pedagoger som arbetar för att skapa trygghet, kompisskap och lärande. Den lilla förskolan, där samma pedagoger möter barnen hela dagen, bidrar till en trygghet för såväl barn som vårdnadshavare.

Vi vill erbjuda barnen olika utmaningar, upplevelser och erfarenheter som bidrar till lärande och anpassar undervisning och lärmiljöer efter detta. 

Pedagogiskt arbete

Vårt tematiska arbete skapar struktur för barnens lärande inom Läroplan för förskolans samtliga målområden. Med balans och struktur under veckan erbjuder vi arbete i varierande konstellationer. Undervisning och material ger verktyg inom våra teman och utmanar såväl individ som grupp. För att säkerställa progression och utveckling i lärandet dokumenteras detta på individnivå i dokumentationsverktyget Prion, vilket också ger barn, vårdnadshavare och pedagoger en tydlig överblick.

Barngruppen

Barngruppen består av 18 barn i åldrarna 1-6 år. I den åldersintegrerade barngruppen finns det alltid någon att lära av och tillsammans med. Barnen får kompisar i olika åldrar vilket ger en möjlighet att utveckla sina sociala färdigheter. Att som individ få ta sin plats och samtidigt tillhöra och känna gemenskap i en grupp ger en stabil grund att stå på. Duvkullan är en liten förskola där ett nära samarbete med vårdnadshavare prioriteras för varje barns bästa. Vi följer barnet under hela förskoletiden vilket ger såväl trygghet som progression i utveckling och lärprocesser.

Lek

Leken är grunden för ett livslångt lärande. Genom leken får vi möjlighet att i ett tryggt sammanhang bearbeta och utforska våra erfarenheter och intryck. Våra lek och lärmiljöer kompletterar och skapar utrymme för fantasi och leklust samtidigt som närvarande pedagoger ger stöttning och utmaning i lekens värld. Vår trädgård och närliggande lekområden breddar lekens dimensioner.

Infants

Your baby will give you the most important information for the experience.

Toddler

During this time, his physical growth and motor development will slow.

Preschool

Your child is advancing from infancy toward and into the preschool years.

Flex-Care

Your child should feel confident in her ability to meet the complex challenges.

Investing in yor child's future.

We know tuition is an investment. We’ve thoughtfully set our rates to balance the impact on families with the professional trainings, program development, equipment and resources, and competitive teacher compensation and benefits required for our standard of care.

Health and Safety

At Skole, we make your child’s health and safety our top priority. Our standards are the highest in the industry, meeting or exceeding all local and state guidelines.

All of our early education and preschool centers include:

pic-30