Förskolan:

Duvungen

Välkomna till oss på Duvungen

Hos oss möter ditt barn en liten barngrupp där vikten av kompisskap och värdegrund belyses dagligen tillsammans med utbildade pedagoger. Den lilla förskolan där barnen möter samma pedagoger varje dag, bidrar till en trygghet.

Pedagogiskt arbete

Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan. Med en röd tråd som genomsyrar hela utbildningen skapar vi helhet för barnens utveckling och lärande. Genom att använda alla våra sinnen i en lustfylld gemenskap lägger vi grunden för ett livslångt lärande. Delar av undervisningen sker i projektform, såväl i helgrupp som i mindre grupper. Barnens intresse och nyfikenhet leder vår utbildning framåt. Förskolan använder verktyget Prion som individuellt dokumentationsunderlag

Barngruppen

Barngruppen består av 18 barn i åldrarna 1-6 år. Vi vill hjälpa barnen att vara medvetna om sig själva, sina kamrater och miljön runt omkring sig, att dem i sitt möte med omgivningen behandlar andra såsom de själva vill bli behandlade. Alla barn är unika och värdefulla och är en viktig del av vår gemenskap. Varje individs avtryck ger pusselbitar till gruppens styrka. På vår lilla förskola värdesätter vi ett nära samarbete mellan hem och förskola. Genom daglig kontakt och en öppen dialog bidrar vi tillsammans med vårdnadshavarna till barnets bästa.

Lek

Leken är livsviktig och har en självklar plats här på vår förskola. Här bearbetar barnen sina upplevelser och intryck i förhållande till sig själva och andra. Våra lek och lärmiljöer kompletterar med material som stimulerar till fantasi och lekutforskande. Våra närvarande pedagoger skapar en trygg lekmiljö, ger barnen tid, rum och ro till lek. Leken sker även utomhus i förskolans trädgård och närliggande lekområden.

Ages

we meet kids where they are.

Infants

Your baby will give you the most important information for the experience.

Toddler

During this time, his physical growth and motor development will slow.

Preschool

Your child is advancing from infancy toward and into the preschool years.

Flex-Care

Your child should feel confident in her ability to meet the complex challenges.

Investing in yor child's future.

We know tuition is an investment. We’ve thoughtfully set our rates to balance the impact on families with the professional trainings, program development, equipment and resources, and competitive teacher compensation and benefits required for our standard of care.

Health and Safety

At Skole, we make your child’s health and safety our top priority. Our standards are the highest in the industry, meeting or exceeding all local and state guidelines.

All of our early education and preschool centers include:

pic-30