Föreningen

Vi är en fristående förening som driver 3 förskolor i Lund. Föreningen bildades 1987. Förskolorna erbjuder en kristen profil där människors lika värde och respekt för varje individ skapar grunden i vår utbildning. Förskolorna följer Läroplanen för förskolan. Föreningen är ej vinstdrivande och drivs av en styrelse.

Styrelsen

Styrelsen sammanträder 1 gång per månad och håller årsmöte i april. Protokoll från samtliga möte finns att läsa på respektive förskola. 

Styrelsemedlemmar: 

Thomas Carlström – Ordförande 

Johan Berg – Vice ordförande 

Ulla Hobro – Sekreterare 

Mikael Lassen – Kassör 

Eva Macheridis Hälje – Personalansvarig 

Brendon Vermillion – Ledamot 

Nora Pete – Ledamot 

ADJUNGERAD 

Christel Magnusson – Rektor


styrelsen@kristna-forskolor.se

Vill du stödja vår förening?

Medlemskap 50 kr / år

Vänligen betala in på bg 592-6522

Rektorn

Christel Magnusson 

rektor@kristna-forskolor.se 

0702-144942

Facebook